Elbilar

En elbil saknar förbränningsmotor och drivs istället av en elmotor som får sin strömförsörjning via ett batteri. Idag är batteriernas räckvidd så pass lång och laddningsstationerna så många att elbilar börjar bli ett vanligt fenomen på våra vägar. Elbilar anses av många vara en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Bensindrivna fordon släpper ut mycket koldioxid och de flesta bedömare menar att detta bidrar till den snabba uppvärmningen och den så kallade växthuseffekten. Men hur miljövänligt är det egentligen med elbilar? Det ska vi försöka svara på i den här texten.

Varifrån kommer elen?

Om en elbil är miljövänlig eller inte beror mycket på varifrån elen kommer. Skapas den genom förbränning av organiska ämnen som olja eller kol är vinsten mycket liten jämfört med att köra en vanlig bensindriven bil. I takt med att elen framställs på ett mer miljövänligt sätt blir också elbilarna allt mer miljövänliga. Idag finns det även en del miljöproblem i samband med tillverkning av batterier för elbilar. Men tekniken går framåt. En annan miljöaspekt är säkerheten för cyklister och fotgängare. Elbilar har ansetts vara för tysta men alla elbilar måste nu förses med varningsljud i flera länder. Detta för att minimera risken för krockar.

Inköpspris och miljö

Elbilar kostar idag ganska mycket i inköp och kan dessutom vara relativt dyra i drift eftersom batterierna måste bytas ut med jämna mellanrum. Priset kan vara en faktor som gör det orealistiskt att tro att elbilar ska ersätta bensindrivna bilar inom de närmsta åren. Dessutom kan man argumentera för att nyproduktion alltid är dålig för miljön, inte minst när det gäller bilar. Istället för att skrota väl fungerande bensindrivna bilar kan det vara klokt att köra dem ytterligare ett tag och invänta förbättringar av elbilarna. Elbilen är förhållandevis ny. I framtiden kommer priserna att sjunka samtidigt som tekniken förfinas. Den som behöver köpa en helt ny bil redan idag kan dock gärna välja en elbil, för miljöns skull.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

digitalis